program unijny kierowany do bezrobotnych 30+


elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+
fundacja Educare et Servire


  Aktualności:

  14.05.2019r
  Informujemy o zakończeniu II edycji rekrutacji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie. Lista zakwalifikowanych Kandydatów, wg numeru identyfikacyjnego Kandydata, została wywieszona w Biurze Projektu.
  13.05.2019r
  Szkolenie kosmetyczne dla uczestników projektu rozpocznie się 17 maja 2019 roku. Szkolenie prowadzone będzie w Dębicy przy ul. Kościuszki 38. Uczestniczki szkolenia zostaną poinformowane telefonicznie i/lub mailowo o harmonogramie szkolenia.
  08.05.2019r
  Informujemy o rozpoczęciu szkolenia z grafiki komputerowej w Dębicy oraz Rzeszowie. Szkolenie w Dębicy rozpocznie się 15 maja 2019 roku przy ul. Rynek 21. W Rzeszowie szkolenie ruszy od 22 maja 2019 roku. Harmonogramy szkoleń zostaną przekazane uczestnikom drogą telefoniczną i/lub mailową. Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy oraz informujemy, że warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność w conajmniej 80% zajęć.
  06.05.2019r
  Szkolenie w zawodzie: kucharz. Informujemy, że 13 maja 2019 roku rozpoczyna się szkolenie kucharskie w Dębicy. W szkoleniu weźmie udział 5 uczestników projektu. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o harmonogramie zajęć. Pierwsze zajęcia teoretyczne odbędą się w sali szkoleniowej w Dębicy przy ul. Rynek 5. Część praktyczna szkolenia odbywać się będzie w Dębicy przy ul. Krakowskiej 25.
  30.04.2019r
  Informujemy, że 6 maja 2019 rozpocznie się szkolenie „podstawy obsługi komputera”. Miejsce szkolenia: Przemyśl, ul. Stefana Okrzei 25. Uczestnicy szkolenia zostaną poinformowani o rozpoczęciu szkolenia drogą telefoniczną. W szkoleniu weźmie udział 9 osób. Podczas szkolenia zapewniamy niezbędny sprzęt oraz catering. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia. Przypominamy również, że warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na conajmniej 80% zajęć.
  29.04.2019r
  Szkolenie e-marketing w Rzeszowie - start 6 maja 2019 roku. Zapraszamy uczestników projektu, którzy zakwalifikowali się do udziału w szkoleniu do aktywnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 11. Harmonogram zajęć zostanie przesłany do uczestników drogą elektroniczną.
  17.04.2019r
  Grupowe poradnictwo zawodowe dla Uczestników I edycji rekrutacji z Dębicy oraz okolic. Zawiadamiamy, iż spotkania grupowe z doradcą zawodowym rozpoczną się pod koniec kwietnia 2019 roku. Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną poinformowani telefonicznie o dokładnym terminie spotkań.

  Bloki tematyczne m.in.:
  1. Regulacje prawne, regulacje rynku pracy a zjawisko bezrobocia
  2. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
  3. Autoprezentacja i techniki
  4. Osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia - regulacje prawne dotyczące przywilejów

  Podczas spotkań przerwy kawowe oraz obiad.
  10.04.2019r
  Grupowe poradnictwo zawodowe dla Uczestników I edycji rekrutacji z Przemyśla oraz okolic. Zawiadamiamy, iż spotkania grupowe z doradcą zawodowym odbędą się w dniach 19, 23, 24, 26, 29 kwietnia 2019 roku w godzinach 8.00 - 16.00. Podczas spotkań przerwy kawowe oraz obiad. Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

  Bloki tematyczne m.in.:
  1. Regulacje prawne, regulacje rynku pracy a zjawisko bezrobocia
  2. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
  3. Autoprezentacja i techniki negocjacji
  4. Osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia - regulacje prawne dotyczące przywilejów

  Serdecznie zapraszamy
  02.04.2019r
  Informujemy o rozpoczęciu II Edycji rekrutacji. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Informacji udzielamy pod numerem telefonu: 793 106 443, e-mail: azawierucha@educare.pl, gorąco zachęcamy również do spotkań osobistych w naszym biurze w Dębicy przy ul. Rynek 21.
  02.04.2019r
  Zapraszamy osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie, do podpisania umowy uczestnictwa. Z Uczestnikami I rekrutacji będziemy spotykać się do końca kwietnia 2019 roku. Jednocześnie informujemy, że odmowa podpisania ww umowy równoznaczna jest z rezygnacją danej osoby z uczestnictwa w Projekcie.
  31.03.2019r
  Zakończeniu pierwszej edycji rekrutacji. Z przyjemnością publikujemy listę rankingową Uczestników, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie. Serdecznie gratulujemy. Z Uczestnikami będziemy kontaktować się drogą telefoniczną lub e-mailową.
  28.02.2019r
  W związku z brakiem wystarczającej liczby Kandydatów przedłużamy I Edycję rekrutacji do dnia 15.03.2019r.
  18.02.2019r
  W związku z brakiem wystarczającej liczby Kandydatów przedłużamy I Edycję rekrutacji do dnia 28.02.2019r.
  15.01.2019r
  Informujemy osoby zainteresowane udziałem w I-ej Edycji rekrutacji, że nabór dokumentów przewidziany jest wstępnie do dnia 18.02.2019r. Informacje o zakończeniu lub przedłużeniu rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie WWW projektu.
  07.01.2019r
  Rozpoczynamy akcję promocyjno-informacyjną - zapraszamy do zapoznania się z plakatem projektu na stronie WWW projektu oraz Educare et Servire. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 604 955 796 lub e-mail: tswider@educare.pl. Możliwość spotkań osobistych w Dębicy lub Rzeszowie po wcześniejszym umówieniu się.
  02.01.2019r
  Rozpoczynamy realizację projektu „Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+”! Informacje o projekcie można znaleźć w zakładce "O projekcie" oraz na stronie Educare et Servire: www.educare.pl/es30plus.html. Wkrótce rozpoczynamy akcję informacyjno-promocyjną.